Bydd hyfforddiant yn seiliedig ar anghenion a buddiannau’r unigolyn, yn ogystal ag anghenion a buddiannau eu cyflogwyr, yn cynnwys dysgu lefel uwch yn arwain at gymhwyster Meistr wedi’i ddyfarnu gan Brifysgol. Yn debyg i Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0: Cymru, bydd dysgu’n digwydd wyneb yn wyneb ac o bell drwy gyfrwng Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol.

INTERNATIONAL
INNOVATION MASTERS
APPLICATION FORM

Download

Already participating in
International Innovation Masters?

Access UWTSD’s
Virtual Learning
Environment

Enter