Mae’r hyfforddiant wedi ei anelu at unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru a bydd yn cael ei lunio’n benodol yn seiliedig ar anghenion penodol y cyflogwr. Bydd hyfforddiant yn gyfuniad o ddysgu o bell a sesiynau wyneb yn wyneb a bydd yn arfogi unigolion gyda’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i helpu i siapio’r ymateb 4.0 o fewn eu cwmnïau eu hunain.

UPSKILLING FOR
INDUSTRY 4.O:WALES
APPLICATION FORM

Download

Already participating in
Upskilling for Industry 4.0:Wales?

Access UWTSD’s
Virtual Learning
Environment

Enter